Kiwa Rima®

Yleisesti turvallisuus (sekä security että safety), vastuullisuus ja osana koko yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta kriittisten toimintojen jatkuvuus ovat yhä keskeisemmässä roolissa myös yritysten johtamisessa.

Kiwa Rima® -viitekehys on kokonaisvaltainen lähestymistapa yritysturvallisuuden kehittämiseen, arviointiin, parantamiseen ja erityisesti sen johtamiseen.

Kiwa Rima® -konseptin taustalla on kansainväliseen Kiwa-konserniin kuuluvan Inspecta Sertifiointi Oy:n laaja kokemus erilaisten organisaatioiden johtamis- ja hallintajärjestelmien sertifioinneista. Halu käyttää tätä kokemuksen kautta kertynyttä osaamista ydintoimintansa ohella koko yhteiskunnan hyödyksi on luonut tahtotilan kehittää Kiwa Rima® -viitekehystä yhdessä Suomen turvallisuusjohtamisen huippuosaajien kanssa.

Viitekehys perustuu kansainvälisiin hallintajärjestelmästandardeihin kuten ISO 45001 (työterveys ja työturvallisuus), ISO/IEC 27001 (tietoturvallisuus), ISO 22301 (liiketoiminnan jatkuvuus) ja ISO 14001 (ympäristö).

Viitekehyksessä on kaksi pääelementtiä: yhteinen perusta yritysturvallisuuden johtamiselle ja organisaation tarvitsemat yritysturvallisuuden eri osa-alueet.

Lue lisää …