Etusivu

Tiedätkö organisaatiosi turvallisuuteen kohdistuvat odotukset ja vaatimukset?

Tunnetko yrityksesi toiminnan jatkuvuuteen liittyvät uhat – ja vastaukset niihin?

Haluatko olla kyvykkäämpi johtamaan organisaatiosi turvallisuutta?

Lue lisää Kiwa Rima® -viitekehyksestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista ja tuesta johtamiseen.

Kiwa Rima®

Yleisesti turvallisuus (sekä security että safety), vastuullisuus ja osana koko yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta kriittisten toimintojen jatkuvuus ovat yhä keskeisemmässä roolissa myös yritysten johtamisessa.

Kiwa Rima® -viitekehys on kokonaisvaltainen lähestymistapa yritysturvallisuuden kehittämiseen, arviointiin, parantamiseen ja erityisesti sen johtamiseen.

Kiwa Rima® -konseptin taustalla on kansainväliseen Kiwa-konserniin kuuluvan Inspecta Sertifiointi Oy:n laaja kokemus erilaisten organisaatioiden johtamis- ja hallintajärjestelmien sertifioinneista. Halu käyttää tätä kokemuksen kautta kertynyttä osaamista ydintoimintansa ohella koko yhteiskunnan hyödyksi on luonut tahtotilan kehittää Kiwa Rima® -viitekehystä yhdessä Suomen turvallisuusjohtamisen huippuosaajien kanssa.

Viitekehys perustuu kansainvälisiin hallintajärjestelmästandardeihin kuten ISO 45001 (työterveys ja työturvallisuus), ISO/IEC 27001 (tietoturvallisuus), ISO 22301 (liiketoiminnan jatkuvuus) ja ISO 14001 (ympäristö).

Viitekehyksessä on kaksi pääelementtiä: yhteinen perusta yritysturvallisuuden johtamiselle ja organisaation tarvitsemat yritysturvallisuuden eri osa-alueet.

Lue lisää …

Uutiset

Kiwa Rima™ -sivusto avattu

Odotettu Kiwa Rima™ -sivusto on nyt avattu ja se sisältää yritysturvallisuuden johtamisen viitekehyksen, itsearviointiportaalin ja lisätietoa tästä uudesta mallista tukemaan organisaatioiden johtamista kriittisten toimintojen ja prosessien osalta.

Yhteystiedot

Kiwa Rima® -viitekehys on avoin ja jatkuvasti kehittyvä työkalu. Vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi annamme mielellämme osoitteesta rima (at) kiwarima.com